top of page

By

Unlimited Applications,
Limited only by your IMAGINATION

Are you an architect looking to enhance your projects or a distributor seeking a quality product to add to your offerings? Partner with us to access exclusive benefits and become part of a network that values collaboration and success.

Bạn là một kiến trúc sư đang tìm cách nâng cao các dự án của mình hay một nhà sản xuất nội thất đang tìm kiếm một ý tưởng vật liệu mới, chất lượng để bổ sung vào sản phẩm của mình? Hợp tác với chúng tôi để tiếp cận các lợi ích độc quyền và trở thành một phần của mạng lưới coi trọng sự hợp tác và thành công.

Casadenza-S-Tilestone-thin-NST102-7-600x400.jpg

REAL STONE AT JUST
0.8 MM - 2MM

  • Transform your projects

  • Slash your costs

  • Reduce your footprint

Why Choose S-tilestone? | Vì sao bạn chọn S-Tilestone?

Exquisite Craftsmanship Tay Nghề thủ công tinh tế

Our stone veneers are meticulously crafted to bring out the finest details, ensuring a touch of elegance in every piece. 

Các tấm dán đá tự nhiên của chúng tôi được chế tác tỉ mỉ để mang lại những chi tiết đẹp nhất, đảm bảo sự sang
trọng trong từng tác phẩm

Versatility in Design

Sự linh hoạt trong thiết kế: 

Whether you're an architect or designer, our stone veneers offer endless design possibilities, allowing you to bring your creative visions to life.

Cho dù bạn là kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất hay nhà sản xuất nội thất, tấm dán đá tự nhiên của chúng tôi đều mang đến  khả năng thiết kế vô tận, cho phép bạn biến tầm nhìn sáng tạo của mình thành hiện thực

Unmatched Quality

Chất lượng vượt trội:

We take pride in delivering stone veneers of the highest quality, ensuring durability, authenticity, and a lasting impression.

Chúng tôi tự hào cung cấp các tấm dán đá tự nhiên có chất lượng cao nhất, đảm bảo độ bền, tính xác thực và ấn tượng lâu dài

WhatsApp Image 2024-02-01 at 9.00.48 PM.jpeg

Contact Us

Ready to embark on a journey of elegance and quality? Contact us today to discuss how our premium stone veneers can seamlessly integrate into your projects or enhance your projects.

Sẵn sàng bước vào cuộc hành trình của sự tinh tế và chất lượng? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay cùng thảo luận về những ứng dụng tấm dán đá tự nhiên cao cấp của chúng tôi để đồng hành và nâng tầm các dự án của bạn

Thank you for your interest. We will get back to you with the details for our Vietnam Representative.

Cám ơn sự quan tâm của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với
bạn với thông tin chi tiết về Đại diện tại Việt Nam của
chúng tôi.

bottom of page